Μεταβολή επιπέδου υγείας με διάγνωση ΒioMedis scanner

Μέτρηση των παραμέτρων της ηλεκτρο-αγωγιμότητας των βιολογικά ενεργών σημείων, που βρίσκονται στα χέρια, στα πόδια και στο κεφάλι, και συνδέονται με τα όργανα και συστήματα των οργάνων του σώματος. Δείτε Περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης