Το Human Light Sense δημιουργήθηκε για να σας προσφέρει την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής σας υγείας.

Ερευνούμε σε βάθος τα αίτια που με το χρόνο προκάλεσαν τα προβλήματα υγείας,
ελέγχοντας το σύστημα ηλεκτρικής διαπερατότητας (ροη ενέργειας) του σώματος.
Επεμβαίνοντας βίο-ενεργειακά στη ρίζα του προβλήματος επαναφέρουμε τον οργανισμό στη φυσική λειτουργία, καθοδηγούμενοι από τα αποτελέσματα των διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε, με βάση τις παγκόσμιες Επιστημονικές και Τεχνολογικές μελέτες της Ενεργειακής Θεραπείας, σε μια ολιστική προσέγγιση της υγείας.

Η ενεργειακή θεραπεία ενισχύει το σύνολο του οργανισμού,

επαναφέροντας την ισορροπία και δημιουργώντας τις συνθήκες υγείας στο άτομο.

Τα προβλήματα υγείας προκύπτουν από μια ανεπάρκεια ή μια παρεμπόδιση της ενέργειας.

Σας οδηγούμε σε μια οριστική λύση των προβλημάτων υγείας με εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, ειδικά προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες σας, περιλαμβάνοντας την πλήρη διάγνωση ενεργειακών και βιολογικών τιμών, Θεραπεία Βιο-Ενέργειας, συμβουλευτική καθοδήγηση διαχείρισης, με βάση την τριαδική νοητική λειτουργία και διατροφικές συμβουλές ενίσχυσης των ευεργετικών στοιχείων  του κάθε οργανισμού.
Χρησιμοποιώντας το Σύστημα Μέτρησης Human Light Sense, για διάγνωση της ενεργειακής απόδοσης, εντοπίζουμε με ακρίβεια τις ανισορροπίες που συμβάλουν στα προβλήματα της υγείας και επεμβαίνουμε στοχευμένα στη λύση.

 

Φυσικές Τεχνικές Βιοενέργειας 

Καλογιαννίδης Γεώργιος 

 

Υπεύθυνη Συστήματος Μέτρησης Human Light Sense

Ραντεβού / Επικοινωνία / Έρευνα

6934612760

Μακρίδου Ευαγγελία   

Κάτοχος άδειας Επιστημονικής Έρευνας Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ενεργειακής Ιατρικής